Honební společenstvo Karlovice

Honební společenstvo Karlovice je právnickou osobou založenou v roce 2003 podle zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Počet zakládajících členů byl 195 s celkovým počtem 720 hlasů. K 31. 12. 2022 je 174 členů kteří mají 676 hlasů. Honební plocha celkem je 808,7 ha.

Jedná se o ornou půdu, trvalé travní porosty, lesní půdu, zahrady bez oplocení, ovocné sady, vodní plochy a ostatní plochy. Honební pozemky jsou v katastrálním území  – Hnanice pod Troskami, Hrubá Skála, Karlovice, Ktová, Rovensko pod Troskami, Sekerkovy Loučky, Štěpánovice u Rovenska pod Troskami, Václaví, Volavec a Žernov.

V honitbě je nejvíce zastoupena srnčí zvěř – normovaný stav celkem je 42 kusů.

Aktualita:

Honební výbor na základě doporučení členů Honebního společenstva Karlovice dne 2.6.2023 jednohlasně rozhodl, že budoucím nájemcem bude Myslivecký spolek Bažantnice Sedmihorky.

Soubory ke stažení k pronájmu honitby Karlovice

Kontakt

Honební společenstvo Karlovice
Karlovice 26
511 01 Turnov
IČ 71171410
email: hskarlovice@seznam.cz
ID datové schránky: 2iq266e